تنها چند روز دیگر به انتشار بازی محبوب و مورد انتظار Jump Force باقی مانده و حال به تازگی لیست تروفی‌های این بازی منتشر شده است. اگر از شکارچیان تروفی هستید، در ادامه با ما همراه باشید تا به مرور تروفی‌های بازی Jump Force بپردازیم. اگر از علاقه‌مندان به انیمه و مانگاهای ژاپنی باشید، قطعا با بازی Jump Force  آشنایی دارید. […]

فهرست تروفی‌های بازی Jump Force منتشر شد

تنها چند روز دیگر به انتشار بازی محبوب و مورد انتظار Jump Force باقی مانده و حال به تازگی لیست تروفی‌های این بازی منتشر شده است. اگر از شکارچیان تروفی هستید، در ادامه با ما همراه باشید تا به مرور تروفی‌های بازی Jump Force بپردازیم.

اگر از علاقه‌مندان به انیمه و مانگاهای ژاپنی باشید، قطعا با بازی Jump Force  آشنایی دارید. یک بازی مبارزه‌ای که قهرمانان، شخصیت‌های شرور داستان‌ها و مانگاهای ژاپنی را گردهم آورده است؛ شخصیت‌های بزرگی هم‌چون Naruto از انیمه‌ی Naruto Shippuden، شخصیت Monkey D. Luffy از سری One Piece و Son Goku از انیمه‌ی Dragon Ball Z.
تنها چند روز به انتشار این بازی باقی مانده است و گر از شکارچیان تروفی هستید، خبر بسیار خوبی برای شما داریم. به تازگی فهرست تروفی‌های این بازی نیز منتشر شده است که از این روی با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.
 بازی Jump Force در مجموع دارای ۵۰ تروفی است که بخشی از ‌آن‌ها مربوط به بخش داستانی و بخشی دیگر نیز به بخش آنلاین بازی اختصاص دارند.
  • درجه‌ی سختی پلاتینیوم کردن بازی: ۵/۱۰
  • مدت زمان مورد نیاز برای پلاتینیوم کردن بازی: نامشخص
  • تروفی‌های آفلاین: ۴۵ (۳۳trophy، ۱۰trophy، ۲trophy)
  • تروفی‌های آنلاین: ۵  (۳trophy، ۱trophy۱trophy)
  • تعداد تروفی‌های از دست دادنی (Missable : ندارد
  • تروفی‌های گلیچ (مشکل دار): فعلا ندارد
  • سخت‌ترین تروفی: تروفی مربوط به اتمام مراحل Free Mission بر‌روی تمام درجه‌‌‌های سختی
  • آیا تروفی مربوط به درجه سختی در بازی وجود دارد؟: بله باید مراحل Free Mission را بر‌روی پنج درجه‌ی سختی Very Hard ،Hard ،Normal ،Easy و Expert به پایان برسانید.
  • تعداد دفعات مورد نیاز برای تجربه‌ی بازی جهت کسب تروفی پلاتینیوم: نامشخص
  • امتیازی که از کسب تمام تروفی‌های بازی به دست می‌آورید: ۱۲۳۰ امتیاز

تعدادی از تروفی‌های بازی Jum force مربوط به بخش داستانی بازی هستند. بازی‌بازان قادرند با اتمام بخش داستانی بازی، درصدی از تروفی‌های آن را به دست آورند. تنها ۴ تروفی به بخش آنلاین بازی اختصاص دارد. سایر تروفی‌های بازی نیز مربوط به بخش Free Mission و Extra Mission هستند که بازی‌بازان نه تنها باید بخش Free Mission را بر‌روی هر پنج درجه‌ی سختی به اتمام برسانند، بلکه باید بر‌روی هر درجه‌ی سختی رنک S را کسب کنند. همین موضوع باعث می‌شود کسب تروفی پلاتینیوم این بازی نسبت به سایر بازی‌های مبارزه‌ای و کراس اُور مشابه، دشوارتر به نظر برسد. در هر صورت شما می‌توانید فهرست تروفی‌های بازی Jump Force را در قسمت پایین مشاهده کنید:

نوع تروفی نام تروفی توضیحات تروفی
پلاتینیوم Jump Force تمام تروفی‌های بازی را به دست آورید
برنزی Seeds of Evil بخش داستانی (چپتر) نخست بازی را کامل کنید
برنزی The Big Bad بخش داستانی (چپتر) دوم بازی را کامل کنید
برنزی The Mysterious Woman بخش داستانی (چپتر) سوم بازی را کامل کنید
برنزی
An Insidious Plot
بخش داستانی (چپتر) چهارم بازی را کامل کنید
برنزی Replicas بخش داستانی (چپتر) پنجم بازی را کامل کنید
برنزی The Twisted Entourage بخش داستانی (چپتر) ششم بازی را کامل کنید
برنزی Creation بخش داستانی (چپتر) هفتم بازی را کامل کنید
برنزی The Puppetmaster بخش داستانی (چپتر) هشتم بازی را کامل کنید
طلایی Darkness & Light بخش داستانی (چپتر) نهم بازی را کامل کنید
برنزی Apprentice Warrior یک بار و یا بیشتر، بخش Free Mission را بر‌روی درجه‌ی سختی Easy به پایان برسانید
برنزی A Full-Fledged Knight یک بار و یا بیشتر، بخش Free Mission را بر‌روی درجه‌ی سختی Normal به پایان برسانید
برنزی Seasoned Fighter یک بار و یا بیشتر، بخش Free Mission را بر‌روی درجه‌ی سختی Hard به پایان برسانید
برنزی At the Zenith یک بار و یا بیشتر، بخش Free Mission را بر‌روی درجه‌ی سختی Very Hard به پایان برسانید
برنزی The Frontiers of Battle یک بار و یا بیشتر، بخش Free Mission را بر‌روی درجه‌ی سختی Expert به پایان برسانید
نقره‌ای Apprenticeship Graduate در بخش Free Mission و بر‌روی درجه‌ی سختی Easy، ده بار و یا بیشتر رنک S را کسب کنید
نقره‌ای A Natural Fighter در بخش Free Mission و بر‌روی درجه‌ی سختی Normal، ده بار و یا بیشتر رنک S را کسب کنید
نقره‌ای A Master Warrior در بخش Free Mission و بر‌روی درجه‌ی سختی Hard، ده بار و یا بیشتر رنک S را کسب کنید
نقره‌ای Mastering Your Craft در بخش Free Mission و بر‌روی درجه‌ی سختی Very Hard، ده بار و یا بیشتر رنک S را کسب کنید
طلایی Apex Fighter در بخش Free Mission و بر‌روی درجه‌ی سختی Expert، ده بار و یا بیشتر رنک S را کسب کنید
نقره‌ای Prospectus تعداد ۱۰۰ عدد از ماموریت‌های بخش Free Mission را تکمیل کنید
برنزی The Battle of Your Dreams یک بار و یا بیشتر بخش Extra Mission را به اتمام برسانید
برنزی Just Getting Warmed Up! یکی از شخصیت‌های کاستوم بازی (Avatar) را تا سطح ۱۰ ارتقا دهید
نقره‌ای Aim for the Top یکی از شخصیت‌های کاستوم بازی (Avatar) را تاسطح ۷۰ ارتقا دهید
برنزی Unite! ۱۰ شخصیت پشتیبان را  تاسطح ۱۰ ارتقا دهید
نقره‌ای Reliable Companions ۱۰ شخصیت پشتیبان را تا سطح ۷۰ ارتقا دهید
برنزی
Upgrade Apprentice
در بخش ارتقای بازی، یک بار یا بیشتر شخصیت خود را ارتقا دهید 
برنزی
Upgrade Master
در بخش ارتقای بازی، ۵۰ بار یا بیشتر از قابلیت ارتقا (آپگرید) استفاده کنید
برنزی Fashion Master ۵۰ عدد یا بیشتر لباس در بازی به دست آورید
برنزی Master of Titles ۵۰ تایتل (Title) مختلف در بازی به دست آورید
برنزی Ability Master ۵۰ عدد یا تعداد بیشتری از قابلیت‌های مختلف بازی را آزاد کنید
برنزی Ability Skill Master ۵۰عدد یا تعداد بیشتری از قابلیت‌های مربوط به شخصیت‌ بازی را آزاد کنید
برنزی J-Skill Master ۵۰ عدد یا بیشتر از آیتم‌های مهارت J-Skills را به دست آورید
برنزی Support Skill Master ۵۰ عدد یا بیشتر مهارت پشتیبان ( Support Skill) در بازی به دست آورید
برنزی The Battle Begins یک بار یا بیشتر در مبارزات رنک مچ (Rank Match)، در بخش آنلاین بازی پیروز شوید
برنزی The Curtain Rises یک بار یا بیشتر در مبارزات دوستانه (Friendly Match) پیروز شوید
برنزی Together We Fight ۳۰ بار یا بیشتر با سایر بازی‌بازان در بخش آنلاین مبارزه کنید
نقره‌ای Our Bonds ۱۰۰ بار یا بیشتر با سایر بازی‌بازان در بخش آنلاین مبارزه کنید
برنزی Did Something Nice Happen? ۱۰ بار یا بیشتر آیتم‌های دراپ شده را جمع آوری کنید
نقره‌ای Lucky Star ۱۰۰۰ بار یا بیشتر آیتم‌های دراپ شده را جمع آوری کنید
برنزی Challenger ۱۰ بار یا بیشتر سایر بازی‌بازان را به چالش بکشید
برنزی Contributor بیش از میلیون گلد (واحد پول بازی) در بازی مصرف کنید
برنزی King of Coin بیش از یک میلیون گلد (واحد پول بازی) در بازی به دست آورید
برنزی Building an Army تیم خود را تنها از شخصیت‌های از یش ساخته شده (و نه شخصیت‌های کاستوم) تشکیل دهید 
برنزی You Fight for your Friends ۱۰ عدد یا تعداد بیشتری از آیتم‌های یک بار مصرف را استفاده کنید
نقره‌ای The Spirit of Kinship ۵۰ عدد یا تعداد بیشتری از آیتم‌های یک بار مصرف را استفاده کنید
برنزی Bonds of Friendship از طریق به دست آوردن مهارت‌های پشتیبانی به ۵۰۰ SP برسید
برنزی The Fruits of Friendship از طریق به دست آوردن مهارت‌های پشتیبانی به ۱۰۰۰ SP برسید
برنزی This Party Is Just Getting Started! ۱۰ بار یا بیشتر از ایموشن‌ها (Emotions) در بازی استفاده کنید
نقره‌ای Fanfare ۱۰۰ بار یا بیشتر از ایموشن‌ها (Emotions) در بازی استفاده کنید

بازی Jump Force در تاریخ جمعه ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵ فوریه‌‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

بازی Jump Force در تاریخ جمعه ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵ فوریه‌‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

بازی Jump Force در تاریخ جمعه ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵ فوریه‌‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید